D20112055750

Thursday, 13 December 2012

Cubalah latihan ini......

BAHAGIAN A
Pilih jawapan yang betul daripada A, B, C dan D.

1) Apakah faktor yang menjadi persaingan haiwan?
     I   Pasangan membiak
    II  Tempat perlindungan
   III  Makanan
   IV  Udara
   A  I dan IV                                C  I, II dan IV
   B  I, II dan III                            D  II, III dan IV

2) Dua harimau sedang bersaing demi merampas makanan.
    Mengapakah persaingan itu berlaku?
    A  Kekurangan sumber makanan.
    B  Kerjasama antara hidupan.
    C  Pembiakan untuk melahirkan anak.
    D  Kemusnahan habitat haiwan.

3) Beluncas dan belalang hidup di habitat yang sama.
    Apakah faktor utama yang menyebabkan persaingan antara beluncas dengan belalang?
    A  Kekurangan ruang hidup.
    B  Memakan makanan yang sama.
    C  Jumlah cahaya matahari yang terhad.
    D  Pasangan membiak.

4) Bagaimanakah haiwan mengelakkan persaingan di sesuatu habitat?
    A  Menghasilkan bilangan anak yang terhad.
    B  Membunuh sesama sendiri untuk makanan.
    C  Haiwan daripada spesies yang berlainan hidup bersama.
    D  Berpindah ke habitat lain.

No comments:

Post a Comment